Solarno grijanje

Solarno grijanje je idealno rješenje za uštedu energije. Veliki broj sunčanih dana rezultira velikom uštedom, a prednost sistema u odnosu na druge je u tome što je ekološki najprihvatljivije. Solarni sustavi u prosjeku štede 50% - 60% godišnje potrebe za energijom. Solarnim kolektorskim grijanjem grije se sanitarna voda tokom godine, a primjenjuje se i na instalacijama centralnog grijanja u zimskom periodu. Preporučujemo ovaj oblik grijanja sanitarne vode jer je solarna energija stalna, teorijski se koristi 365 dana u godini, energija sunca je ekološki čista i besplatna,troškovi ugradnje sistema su mali u odnosu na vijek eksploatacije i samo se jednom plaćaju kod ugradnje sistema. Energija sunca štedi druge energente koje plaćate a investiciju vraćate za dvije do pet godina. Kao i kod solarnih fotonaponskih sustava, naša ponuda obuhvaća kompletnu uslugu projektiranja i implementacije solarnog sistema i svih njegovih komponenti.

 

 

A - sunce

B - dodatni grijač vode 

D - termički bojler

M - solarni kolektor

N - bojler

O - bojler